Certificari

Progresul tehnologic are, printre multiplele sale efecte, cererea de performanțe din ce în ce mai înclinate spre produsele comercializate. Materialele de construcție sunt un exemplu foarte potrivit pentru aceste eforturi de inovație. O situație de acest tip, însă, pune o problemă crescândă a credibilității informațiilor și a univocității semnificației acestora.

Acesta este modul în care Colorificio San Marco, de-a lungul anilor, a obținut numeroase certificări ale produselor, certificări ale aplicatorilor și certificări corporative.

CERTIFICĂRI ALE PRODUSELOR

In sprijinul programelor sale de cercetare destinate conformării cu normativele și îmbunătățirii performanțelor de mediu, colorificio san marco supune cu regularitate produsele sale unor evaluări și analize de către laboratoare independente dotate cu diverse acreditări.

Legislaţia multor ţări reglementează în mod continuu utilizarea substanţelor chimice astfel încât folosirea acestora să nu cauzeze probleme pentru sănătatea umană şi pentru integritatea mediului.

CERTIFICĂRILE APLICATORILOR

Colorificio san marco a inițiat, în 2007, un program de formare pentru aplicatori și vânzători structurat pe diverse module, referitoare la formarea pe sistemul de termoizolație marcotherm, pot avea ca rezultat certificarea participanților după promovarea unui examen teoretic și practic.

Această certificare, realizată în colaborare cu icmq și în conformitate cu norma uni cei en iso/iec 17024, atestă dobândirea și menținerea competențelor necesare pentru activitatea de aplicare.

CERTIFICĂRI CORPORATIVE

In decursul anilor, prin integrarea unor noi parteneri, colorificio san marco a decis să extindă în cadrul grupului cultura calității care a marcat activitatea sa încă de la începuturile sale.

A fost creat un sistem al calității grupului, pentru aplicarea normei iso 9001 cu domeniul de aplicare: “proiectare, cercetare și dezvoltare, producție, comercializare și asistență tehnică pentru vopsele, lacuri, emailuri, stuc și mortare preamestecate și produse similare pentru utilizare în sectoarele construcțiilor profesionale și execuției proprii“.